9 Ağustos 2011

GENEL KURMAY’IN IȘIKLARI...Genel Kurmay’ın ıșıkları sönmüștür.

            Hem de, 29 Temmuz 2011 gecesi boyunca tüm lambaları açık olmasına karșın sönmüștür.
            Ișık Pașa ve kuvvet komutanlarının onurlu eylemlerine karșın hem de.
            Ve Türk Ordusu değilse bile, Genel Kurmay’ı bir gecede ‘Özel’leștirilmiștir.
            Kușkusuz Ișık Pașa ve kuvvet komutanları çok önemli bir ‘muharebe’ vermișlerdir.
            Ne ki, o çok bildikleri ‘stratejideki hata taktik hamlelerle düzeltilemez’ kuralına uygun olarak son ‘muharebe taktik’lerinin bașarılı olmadığını yașayarak görmüșlerdir.

            Muharebe alanından yükselen dumanlar arasından bir ‘Özel’ Necati yükselmiștir.
            Silah arkadașını ‘satma’nın en son ve en somut örneği..
İçerideki subaylar silah arkadașları tarafından ‘satılmıș’ olduklarını o nedenle bas bas bağırıp durmakta imișler meğer.

            Dıșarıdaki Harbiyeli’lere bakılacak olursa; bu çakı gibi olması gereken gençler, komutanları ‘alındığı’ zaman ne yapmıș olabilirler sizce?
            Komutanları amerikalılarca kelepçeleğinde?..
            Ağabeylerinin bașına amerikalılarca ‘çuval’ geçirildiğinde ya da..
            Amerikalı polisler garnizona girip komutanlarını aldıklarında sesleri çıkmıș mı Tanrı așkınıza..
          Genel Kurmay’ın ‘Özel’leștirilmesine de ses çıkarmayacaklardır o halde.
            Harbiyeli’si böyle olan Ordu’nun Candarma Genel Komutanı haydi haydi ‘Özel’ olacaktır.
            Bu ‘Özel’ Necati hazretlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ‘birlik bütünlük’, ‘sınır mınır’, ‘vatan millet’ gibi bir derdi olabileceğini pek sanmam.
            Zaten ‘birlik bütünlük’ konusu ‘demokratik açılım’ bağlamında Beșir Bey’in ‘uhde’sinde yürütülmektedir.
            ‘Sınır mınır’ konusu ‘Hudut Birlikleri’ne devredilmek üzeredir.
            ‘Vatan Millet’ konusu ise Köstebek Hilmi hazretleri döneminden buyana gündemden düșürülmüștür.
            Buyurdukları gibi, bu konular XIX. Yy’ın ‘ideolojileri’nden sayılmaktadır.
            Küreselleșme çağında bu tür ideolojilere yer olmayacaktır.
            ‘Özel’ bir Ordu’ya ise șidetli bir gereksinme vardır.
            Öncelikle Halife’nin korunması gerekmektedir.
            O arada Sultan’ın da Ordu’ya gereksinmesi vardır.
            Gazze-Mazze mi olur, Șam-Mam mı bilinmez ama, kesinlikle bir müslüman ülkeye sefer düzenlenecektir.
            Afganistan, Lübnan, Somali ve Libya’ya yapılana benzer ama daha kapsamlı seferler yapılacaktır.
            Türk Ordusu içinde ‘bizim Yemen’de ne ișimiz var?’ diyenlerin bașı vurulacaktır.
            BOP projesi içinde verilecek her göreve ‘topuk selam’ı çakılacaktır.
            Eșbașkanlık makamına yan bakılmayacaktır.
            ‘Demokratik açılım’ın bekçisi olunacaktır.
            Öyle dağa tașa ‘önce vatan’ diye yazılmayacaktır.
            Ulu orta ‘Ne mutlu, pardon az kalsın ‘Türk’üm diyecektim, denilmeyecektir.
            ‘Hepimiz Ermeniyiz’, Hepimiz Kürdüz’; Çerkez, Gürcü, yetmișiki buçuk milletiz  denilmesi ise ise ‘özgürlük’ sayıldığı için, elbirliğiyle bu yetmișiki buçuk yüzkırkbeșe çıkarılmaya çalıșılacaktır.

            Bu cennet vatanı șeyhler ve müridlerin ‘mülkü’ yapmak için elden gelen esirgenmeyecektir.

            Ve 2023’e kalmadan inșa’allah bu ‘iș’ 2013’te kotarılmıș olacaktır.

             Dikkaat! Genel Kurmay’ın ıșıkları kapatılacaak..
Kapat! Kapatılmıștır komutanım.

            Habip Hamza Erdem

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder