24 Mart 2014

Cibilliyet meselesi...


Başbakan Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na “Senin cibilliyetin ne?” diye sordu. Kılıçdaroğlu Tuncelili olduğunu söyledi; “Aile kökenimi merak ediyorsan İstanbul Müftülüğü’ne sor” dedi. Kılıçdaroğlu kendinden emin; elinde 6 metre uzunluğunda soy ağacı var. Erdoğan, ailesinin kökenini biliyor mu? Akrabaları niye idam edildi? Şehit dediği dedesinin kaydı niye yok? Bakatalı Tayyip kim? Ben yazayım, siz okuyun ve karar verin; işte iki liderin soy kütükleri…

Kemal Kılıçdaroğlu’nun nüfus kütüğünde, Tunceli Nazımiye, Ballıca Köyü yazılı. Soyu Kureyşan (Kureyş) Ocağı’ndan geliyor. Kureyşan Ocağı demek, Horasan demek.
Oniki İmamlar ile akraba olduğu düşünülen Kureyşan Ocağı nasıl Müslüman oldu: Zerdüşt/Yezidi olan Horasan’daki Deylaman (Dersim) halkı 873’te Müslüman oldu. 917’de ise Caferi Sadık mezhebini/Aleviliği kabul etti.

Türk müydüler, Kürt müydüler?
Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, “Anadolu’da Aşiretler, Cemaatler, Oymaklar (1453-1650)” adlı çalışmasının 4’üncü cildinde Kureyş Ocağı’nın Oğuzlar’ın Bozok kolunun Beğdili boyundan gelen Türkler olduğunu yazdı.
Anadolu’daki Oğuz boyu içindeki Beğdili büyüklük olarak; Avşar, Yıva, Kayı, Bayad’dan sonra beşinci sırada gelmekte.
Beğdili Türkmenler’i Anadolu’da geniş bir alana yayılmıştı: Adana, Afyon, Aksaray, Akşehir, Ankara, Antakya, Aydın, Antep, Birecik, Yozgat, Çorum, Diyarbakır, İçel, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Konya, Kütahya, Malatya, Maraş, Mardin, Muğla, Niğde, Samsun, Sivas, Tarsus, Urfa.
Benzer araştırmayı Başbakanlık Arşivi Belgeleri’nde yapan Cevdet Türkay da, “Oymak, Aşiret ve Cemaatler” adlı çalışmasında yaptı; Kureyş Ocağı’nın Akşehir Sancağı’na bağlı olduğunu belirtti. Türkay da Kureyş Ocağı’nın Türkmen olduğunu yazdı.

Konuyu çok genişletmeyeyim; Kılıçdaroğlu’nun elinde 6 metre uzunluğundaki soy ağacı var. Bu belgeye göre, merkezi Tunceli olan Kureyşan Ocağı’na bağlı 12 kol var. Kılıçdaroğlu’nun ailesi, Kureyşan Ocağı’nın Haydaran Aşireti’ne mensup.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun akrabaları arasında ünlü isimler var; Mahmud Hayrani, Nasrettin Hoca gibi… İstanbul’un Kadıköy ilçesine adını veren İstanbul’un ilk kadısı olan Hızır Bey (1407-1459), Kureyşan Ocağı’ndan Mahmud Hayrani’nin torunlarından.
Kılıçdaroğlu’nun kimliği konusunda Başbakan Erdoğan’ın “cibilliyetin ne” diye kabalaşarak nereye varmak istediği artık biliniyor. Bunu farklı cümlerlerle daha önce de yaptı. Fakat…
Dersimlilerin Horasanlı olduğunu;     Zazaca’nın Kürtçe olmadığını bildiğini bile sanmam.


Peki Erdoğan kendi soyunu biliyor mu?
Erdoğan’ın soyu
Potamya; Rize’nin Güneysu İlçesi’nin Osmanlı dönemindeki adı.
Başbakan Erdoğan‘ın baba tarafı     Pilihozlu.
Babası bu köy doğumlu; Ahmet Erdoğan. Dedesi Bakatalı Tayyip.
(Dr. Turgut Günay‘ın “Rize İli Ağızları” kitabında, “Bakata” sözcüğü yok.)
Tarih: 8 Mart 1916.

 Ruslar, Rize’yi işgal etti. Yöre halkı evini, bahçesini, hayvanını bırakıp Trabzon’a doğru kaçmaya başladı. Ruslara en büyük yardımı Karadeniz’deki Rum ve Ermeni çeteler yaptı. Bu tarihten 2 yıl önce İstanbul’dan Rize’ye gelen ve buradaki yerli halkın katılımıyla gücünü artıran Teşkilat-ı Mahsusa fedaileri, bu kez işgalci güçlere karşı çete savaşı vermeye başladı.
Bu İttihatçı fedailerin arasında yörede “Bakatalılar” olarak bilinen Erdoğan’ın Bakatalı akrabaları var mıydı? (Güney Osetya‘nın başkenti olan Tskhinvali’ye bağlı köylerin arasında Bakata (Bagata) adı var. Bagata Gürcistan’a bağlı Güney Osetya bölgesinde kalıyor.)
Gönüllüler arasında; Tuzcuoğlu Memiş Grubu, Basaoğulları, Alemdaroğulları, Sipahioğulları, Mataracılar vs var.
Rizeli Pekmezli Köyü’nden Serdümen Recep, Çakıroğullu İsmail Ağa, İkizdereli Süleyman Sırrı, Mataracı Mehmet, Pazarlı Talatorzade Fevzi, Rizeli Lazoğlu Mustafa, kahramanlıklarıyla örnek oldular.
Bakatalı Tayyip bunlar arasında mıydı? Adı geçmiyor!

 Rusya’daki Bolşevik Devrimi sonucu Ruslar çekilmeye başladı. Fakat Ermenilerin Karadeniz’i bırakmaya hiç niyeti yoktu. Teşkilat-ı Mahsusa ile aralarında kanlı çarpışmalar oldu. Rize, 2 Mart 1918’de kurtarıldı.
Bakatalı Tayyip kayıptı…
Bakatalı Tayyip hakkında hiç bilgi yok. Kayıp.
Erdoğan adını taşıdığı dedesi Bakatalı Tayyip konusunda hiç konuşmadı.
Dedesi şehit mi?
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Ocak 2011’de Sarıkamış şehitleri için yapılan kardan heykellerin açılışını gerçekleştirdikten sonra yaptığı konuşmada “Dedem Kemal Mutlu burada şehit düştü” dedi!
“Büyük dedem, Rize Güneysulu Kemal Mutlu, burada, Sarıkamış’ta şehit düşerek Hakkın rahmetiyle kucaklaştı. Büyüklerim anlatırdı, derlerdi ki: Tüfeğine sarılı olarak, donarak şehit olduğunu gördük ve adeta gözlerindeki soğuğun verdiği gözyaşları buz damlacıkları gibi, damlamış halde şehit olmuştu.”
Kemal Mutlu, Erdoğan’ın annesi Tenzile tarafından büyük dedesi.
Şehit miydi sahiden?

 Milli Savunma Bakanlığı’nın “Şehitlerimiz” adlı 5 ciltlik yayınında, Sarıkamış Şehitleri’nin yer aldığı 1. Dünya Savaşı kategorisinde 276 Rizeli şehidin ismi var. Ancak Sarıkamış Harekatı’nda şehit olan Rizeliler arasında “Kemal Mutlu” diye bir isim yok.
2008 yılında bazı işadamlarının Rize’nin Güneysu ilçesine yaptığı bir okulun adı; Şehit Kemal Mutlu Anadolu Öğretmen Lisesi konuldu. Açılışı Başbakan Erdoğan gerçekleştirdi.
2009’da ise Sarıkamış ilçesinin Belediye Caddesi’nin ismi, Şehit Kemal Mutlu Caddesi olarak değiştirildi.

 Bu arada:

 1914 yılının son günlerinde gerçekleşen Sarıkamış harekatı sırasında soy isim kanunu henüz çıkmamıştı. Yani, o yıllarda “Mutlu” diye bir soy ismin olması da mümkün değil. İlgili kanun tam 20 yıl sonra, 1934 yılında yürürlüğe girdi.
Karışık bir konu…
Mustafa Kemal’e isyan

Tarih: 25 Kasım 1925.
Şapka Kanunu kabul edildi.
Türkiye’de bu kanuna karşı isyanın çıktığı yerlerden biri, Karadeniz’in en sofu yeri olarak bilinen Erdoğan’ın ailesinin yaşadığı Rize/Potomya (Güneysu) idi.
Potomya Ulu Cami imamı Hafız Şaban Hoca‘nın liderlik yaptığı ayaklanmaya Muhtar Yakup da katıldı. Şeriatın korunması için Rize’yi basmayı, hapishaneyi boşaltmayı, hükümet konağını ele geçirmeyi hedefledi.
Önce Potomya’daki Jandarma Karakolu’nu bastılar. Halkı tahrik etmek için Peçeli Mehmet, “Ey ahali Ankara ihtilal içindedir. Mustafa Kemal üç yerinden yaralandı. İsmet Paşa ortadan kaldırıldı. Dindar paşalarımız hükümeti ellerinden aldılar. Şeriat kurtarılıyor. Korkulacak bir şey kalmamıştır” diye halka konuşma yaptı.

Halk, “şapka giymeyeceğiz, askere de gitmeyeceğiz” diye sokaklara çıktı.

Ayaklanmanın asıl meselesi bir yıl önce, 17 Eylül 1924’te Rize’ye gelen Mustafa Kemal‘in tüm ricalarına rağmen medreselerin bir daha açılmayacağını söyleyip, din hocalarının işsiz kalmasına sebep olan icraatıydı. Üstelik askerlikten de muaf olmayacaklardı. Din adamları sıradan vatandaş olmayı kabul edememişlerdi.

 Sonuçta Potomya isyanı bastırıldı. 143 kişi tutuklandı.

İstiklal Mahkemesi Başkanı Afyon Milletvekili Ali Çetinkaya ve mahkeme üyeleri, Gaziantep Milletvekili Kılıç Ali, Aydın Milletvekili Reşit Galip ve Rize Milletvekili Ali Zırh
Oybirliğiyle karar verdi: 8 idam, 14 kişi 15 yıl, 22 kişi 10 yıl, 19 kişi 5 yıla mahkum edildi. Ve 80 kişi beraat etti.

 Rize şapka isyanıyla ilgili İstiklal Mahkemesi kararı ve bu 143 kişinin adı TBMM arşivinde var. Bu zabıtları inceleyerek ve nüfus kayıt örneklerine bakarak kaçının Erdoğan’ın akrabası olduğu ortaya çıkarılabilir.

 Ve bu arada:

İsyandan sonra birçok aile çocuklarını İstanbul’a gönderdi. Erdoğan’ın babası da acaba bu nedenle mi İstanbul’a zorunlu göç etti? Ahmet Erdoğan’ın aynı dönemde İstanbul’a gidişi tesadüf olabilir mi?
Ailede hep bir sır var…
11 Ağustos 2004 tarihinde Gürcistan ziyaretinde “Ben de Gürcüyüm ailemiz Batum’dan Rize’ye göç etmiş bir Gürcü ailesidir” dedi.

 2007’de NTV‘de katıldığı bir programda Türk olduğunu da söyledi.

 O TV programında, “Bizim oğlan meraklı başbakanlık kaynaklarından ailemizi araştırıyor” dedi ama ortaya bir şey çıkmadı.
Erdoğan’ın köylülerine göre Bakatalılar, Çeçen ya da Çerkez.
Aslında insan kendini ne hissediyorsa o’dur.

 Kötü olan, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Erdoğan‘ın oy için cibilliyet tartışması başlatmasıdır.

Soner Yalçın

4 yorum:

 1. Dün bu yazıyı defalarca okudum .. doğru bilinen yanlışları, yanlış zannedilen doğruları düşündüm. Bugüne kadar gündeme getirme gereği duymadığım bir gerçek, bu ve bunun gibi anlatılan pek çok gerçeklerin babam tarafından uzun araştırmalar yapılarak 1950 yıllarında dizi dibine oturttuğu 5 çocuğuna anlatması.. Ayrıca, İslâm ansiklopedisinin hâlâ sakladığım ciltli baskısından, islâmiyetin ne olup ne olmadığının tanıtımı.. hiç sıkılmadan masal modunda dinlediğim anlatılanlar.. Şanslı çocuklarmışız böyle bir babamız olduğu için.. Ve şanlıyız ki senin gibi bir dostumuz var.

  YanıtlaSil
 2. Teşekkür ediyorum sevgili hocam, paylaştığım her konuyu bilerek, anlayarak okuduğunuzu hissetmek beni çok mutlu ediyor tekrar teşekkür ederim..
  Saygılar, sevgiler...

  YanıtlaSil
 3. Adsız7/5/14

  Tarafsız olarak bakmak istiyorum.Kemal beyin soyu hakkındaki verdiğiniz bilgilere bakarak onun Müslüman bir soydan geldiğini vesaire anlatmışsınız.Güzel.Şunu mu demek istiyorsunuz.Bu adam dindar soydan gelen gerçek bir Türkiye vatandaşıdır.Ve güvenilir bir adamdır.Dine yakındır vs.Tamam
  Tayyip bey hakkında verilen bilgilere baktığımızda onun geçmişinin muamma olduğunu anlıyoruz.Yorumlarda onun soyundan olanların şapka kanununa itiraz ettiğini isyan ettiklerini söylüyorsunuz.yani bu adam cumhuriyet düşmanı ve şeriat yanlısı.
  Benim anladığım soyu Müslüman kemal bey laik bir partide olduğu için şeref ve izzet sahibiyken,1400 senelik hilafet makamını ilga eden kemalizme karşı isyan edenler cumhuriyet düşmanı,gerici ve şeriatçı bu sebeplede nedense halkın çoğunuğunun reyini almış genel anlamda güçlü liderler arasına yerleşmiş bir adam.recep bey.
  Sizin buradaki amacınız neyi ispatlamak.onu net bir şekilde yazın.şapka kanunu diyerek insanları zorlayıp 13 vilayette üç ali lerin yaptığı idamları hoş göstermeyemi çalışıyorsunuz.Bugün ruslar çinliler İngilizler araplar vs.kendi dilini kullanırken latin harfleri geitirilerek yapılan kültür erozyonu neyle açıklanır.
  Sizin anlamanız gereken şu:Bu milletn bir geçmişi var.Bunu silmeye çalışanlar her daim kaybedecektir.Böylesine gülünç savunmalarla kendi görüşünüze ait adamları yüceltmeye devam edin.Hatta heykelinide dikebilirsiniz.Bu ülkede aklı başında müslümanlar olduğu sürece gaspedilmiş haklarımız savunmaya devam edilecektir.Beğenmediğiniz şeriat yönetimindeki Osmanlı 400 sene boyunca gayrı Müslimlere hoşgörüyle davranmıştır.Cumhuriyet tarihine bakıyorum da elin gavurunun gösterdiği saygıyı bu millete idarecileri göstermemiştir.Örnek:Mübadele sonrası yunanistanda kalan türklerin hakimi bir müftüydü ve yunan mahkemelerindeki hakimlerle eşit seviyedeydiler.Müftü bir karar verdiğinde yunan mahkemeside bunu tanımaya mecburdur.1946 ya kadar halka oy kullandırılmamış.ne cumhuryet ama.Bence diktatörlüğün dik alası.Mevzu uzun.Bu yorumları okuyan müslümanara sesleniyorum.Hadiste:İnananlar sevdikleriyle beraber hasrolunacaktır.Cuma namazına bile gitmeyen adamın peşinden gidenler neyi umuyorlar.Allah hidayet versin.

  YanıtlaSil
 4. Merhaba Adsız bey kardeşim, Tarafsız olarak bakmak istiyorum diyere söze başlamışsınız ancak karşı taraf olduğunuz besbelli..
  Öncelikle şunu bilmenizde fayda var, benim paylaştığım bir araştırma yazısıdır, buradaki bilgilerin hepsi belgeye ve kaynağa dayanır..
  Ne mutlu Kemal beye ki soyunu, sopunu ispat edecek 6 metrelik bilgi ve belgelere sahip, keşke Recep bey de bu kadar net olabilseydi cibilliyetini ispat bakımından, malum kendisi pek güvenilir birisi değildir dünya kamuoyunda..
  Kemal beyin taraftarı olduğumu sakın düşünmeyin, ancak Recep beyi tüyüm kadar sevmediğim bir sır değildir..
  Öncelikle Mustafa Kemal Atatürk'e bir kez daha teşekkür ederim, halkını işgalcilere satan padişaha ve düşmana karşı kurtuluş savaşını başlatıp Cumhuriyeti kurduğu için, ayrıca şunu da bilmenizde fayda var 600 Sene padişaha kul oldunuz, 300 sene halifeye, ne mutlu sizlere ki
  Cumhuriyetin sayesinde Allaha kul olmayı öğrendiniz, Mustafa Kemale bunun için ve bu ülkede özgürce ibadet edebildiğimiz için minnet duymamız gerekir..
  Sevgili kardeşim Osmanlı iyisiyle kötüsüyle yaşandı ve bitti, burada takılıp kalmayın önünüze bakın..
  Recep bey için halkın çoğunun reyini almış diyerek kendinizi sakın kandırmayın, kafası azıcık çalışan herkes yapılan seçimlerin bir oyun olduğunu zaten biliyor, kuralları hırsızların koyduğu bir yarışı kazanamazsınız..
  İnanın vaktim olsaydı Yunanistan gerçeğini size uzun uzun yazardım, siz yunanı aptal mı sanıyorsunuz, neden müftüyü muhatap aldığın bir araştırın bakalım ne çıkacak karşınıza..
  Burayı okuyan Müslümanlara sesleneceğinize, siz öncelikle kendi vicdanınıza seslenin, bizler kameralarla Cumaya gitmiyoruz, bizim ellerimizde Müslüman kanı yok, Müslüman kadınlara, kızlara tecavüz eden Amerikan askerlerine dua etmek bizim cibilliyetimize ters, bizler Müslüman dostlarımızı sırtından hançerlemiyoruz, bizler parayla beslediğimiz, eğittiğimiz kiralık katillere kelle kestirmiyoruz, Allahtan korkun be, bana Müslüman diye savunduğunuz adamlara bakın hele, birin göğsünde Yahudi halkası, diğerinin boynunda İngiliz tasması siz kimi kandırdığınızı sanıyorsunuz, Aylardır bir tek Arap ülkesine gidemiyor bir araştır bakalım ne çıkacak karşına, burası Cumhuriyet Türkiye'si, burası Arap ülkesi değil, yobazlık bitti, burada Arap alfabesi yok, bu ülkenin dili Türkçedir ve hep öyle kalacak..
  Elhamdülillah Müslümanım ve ben dinimi Recepten ve onun sahtekarlarından öğrenecek değilim tamam mı güzel kardeşim, inan vaktim olsa sana uzun yazar bu sahtekar hırsızların kepazeliğini anlatırdım ..

  YanıtlaSil